Doprava a poplatky
CENNÍK DOPRAVY SLOVENSKO

Naše zásielky expedujeme prostredníctvom spoločnosti Geis Slovakia.

CENNÍK DOPRAVY PRE SLOVENSKO: 3,99 Eur na dobierku - tovar odosielame zvyčajne do 3 pracovných dňov.

Platiť za objednávku budete priamo kuriérovi pri prevzatí tovaru buď v hotovosti, alebo platobnou kartou.

CENNÍK DOPRAVY PRE ČESKÚ REPUBLIKU - 7,80 Eur na dobierku. h korunách. Doručenie je 3-5 dni od expedície.

Platiť za objednávku budete priamo kuriérovi pri prevzatí tovaru buď v hotovosti, alebo platobnou kartou.

Slovenská pošta do 4 pracovných dní

Poštový doručovateľ nekontaktuje telefonicky pred doručením zásielky!

Cena: 2,99€

Objednávka bude doručená do 4 pracovných dní Slovenskou poštou, nie kuriérom.

POZOR

Pri preberaní zásielky od doručovateľa je zákazník povinný vo vlastnom záujme dôkladne ju skontrolovať. Podstatný je najmä stav vonkajšieho obalu.

V prípade, ak je zásielka alebo jej obsah poškodený, je nevyhnutné so zástupcom kuriérskej služby, alebo zamestnancom Slovenskej pošty ihneď na mieste prevzatia spísať zápisnicu!

Upozornenie:

Objednaním tovaru v internetovom obchode www.leex.sk uzatvoril kupujúci kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ objednávku nestornuje včas a zmluvu nezruší v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.leex.sk je táto zmluva záväzná pre obe strany.
Kupujúci je povinný podľa §370, §447 a §365 Obchodného zákonníka a § 614 Občianskeho zákonníka odoslanú záväznú objednávku prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

Neprevzatím objednávky sa dopúšťa kupujúci protiprávneho konania a predávajúcemu spôsobí škodu. Podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Vzniknutú škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia objednávky zaväzuje uhradiť vo forme zmluvnej pokuty v nasledovnej výške : 9,65,- Eur

- poštovné a doplatné za spätné doručenie poštovného vo výške 4,15 €

- balné vo výške 2,50 €

- náklady na administratívu vo výške 3 €

Spolu je výška zmluvnej pokuty 9,65 €.

Zmluvnú pokutu vyžadujeme uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry vo forme e-mailu. Platbu vykoná kupujúci bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol.

V prípade neuhradenia priloženej faktúry budeme škodu vzniknutú neprebratím zásielky vo forme zmluvnej pokuty vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania.


!-- Facebook Pixel Code -->